Muslimka Dhabta waa laga Nabadgalay! best 1

0

Muslimka Dhabta waa laga Nabadgalay!

Saxaabiga Jariir  Ibnu Abdillahi (Rc), waxa laga wariyey in uu yidhi: Nebigu (scw) waxa u yidhi: “Qofka aan dadka u naxariisan Ilaahay umma naxariisto” . Bukhaari , muslimMuslimka Dhabta waa laga Nabadgalay!

Cabdilaahi ibnu camar ibn Al-caas (Rc), waxa laga weriyey inu Nebigu (scw) :
“Muslimka dhabta ahi waa ka carrabkiisa iyo gacantiisaba muslimiintu ka nabad galaan, Muhaajirka dhabta ahi waa ka taga wixii Allah (sw) ka reebay “. Bukhaari, muslim.Muslimka Dhabta waa laga Nabadgalay!

Saxaabiga Abuu Hurayrah (RC) Wuxuu yidhi: Rasuulka Allah (scw) wuxuu yidhi: ‘Ummadaydu Jannaday wada gelayaan mid diida mooye. Waxaa la waydiiyey: Rasuulkii Alloow (scw) oo waa kuma ka diidaya? Rasuulka Allah (scw) wuxuu ku jawaabay: “ Qofkii i adeecaa Jannaduu geli doonaa, qofkii caasi igu noqdaana waa qof diiday (oo Jannada ma gali doono). (Bukhaari)Muslimka Dhabta waa laga Nabadgalay!

Muslimka Dhabta waa laga Nabadgalay!

fariin noogu reeb