Midhaha Wanaagsan Ee Runta

0

Midhaha Wanaagsan Ee Runta

Xogside – Cabdullaah Ibn Mascuud (Rc) waxaa laga soo wariyay inuu Rasuulka Allah (Scw) uu yidhi :” Runtu waxay kugu hogaamisaa dhabaha samaanta iyo Camalka wanaagsan.Midhaha Wanaagsan Ee Runta

Samaan faliduna waxay  banaysaa jidka uu qofku u mari lahaa Janada marka uu qofku caadeysto run waxa Allah (sw) agtiisa lagu magacaabaa runsheege.Midhaha Wanaagsan Ee Runta

Beentuna waxay kugu hogaamisaa xumaanta, xumaantuna waxay kugu hogaamisaa Naar. Marka uu qofku caadaysto been sheegida waxa Allah (sw) agtiisa lagu magacaabaa beenaale.Midhaha Wanaagsan Ee Runta

Bukhari Iyo Muslim

Midhaha Wanaagsan Ee Runta

war celin