Xikmadaha Maamul wanaaga o..

0

Xikmadaha Maamul wanaaga

  • Xogside Maalka iyo maamulka ma bedelaan qofka, laakiin waxay muujiyaan shakhsiyadiisa dhabta ah.
  • Dadka oo dhan wanaag ma wada gaadhsiin kartid, laakiin dadka oo dhaan waad ka dayn kartaa dhibtaada.Xikmadaha Maamul wanaaga
  • Haddii sharka aad shar ugu jawaabto, goormu sharku dhamaanayaa? Dulqaadka iyo cafiska ayaa dhameeya sharka.Xikmadaha Maamul wanaaga
  • Waxa ugu qurux badan dunida waa inaad ogaato qiimaha naftaada.
  • Marka xaqu ka aamuso baadilka, kuwa baadilka wada aya u qaata inay xaq yihiin.
  • Caqliga iyo carabka waxa ka dhaxaysa xidhiidh isku cakis ah, mar kasta oo caqligu yaraado, carabka qofkuna wuu dheeraada (Wax kasta iskaga hadlaa oo sheegaa).Xikmadaha Maamul wanaaga
  • Saacadu waxay leedahay gacan haddana waxba kuma qabato, miiskuna wuxu leeyahay lugo haddana kuma socdo sidaasi ayay u jiraan kuwo leh Maskax  laakiin aan ku fikirin.

Xikmadaha Maamul wanaaga

war celin